Игри

Информация за страница Белово

Белово е град в Южна България и се намира в Област Пазарджик. В близост е до град Септември и е административен център на едноименната община. Градът се намира изцяло в планински район, точно между трите български планини Рила, Родопи и Средна гора. Река Яденица пък, която минава през центъра на града, разделя Рила от Родопите. Друга водна артерия – на река Марица – също минава през града, като същевременно го разделя по дължина. От града на изток към Септември започва бавно да се разширява Горнотракийската низина. Природата около Белово е изключително красива – заобиколен е отвсякъде с гори и зелена растителност. Могат да бъдат видяни различни видове широколистни и иглолистни дървесни видове, а освен това в землището на града се намира село Голямо Белово. Първите сведения за човешки живот датират още от времето на неолита. От 6-3 век пр.н.е. са открити няколко селища, както крепости и останки от десетки селища от различни исторически епохи. Археологическите обекти доказват наличието на богато историческо минало в този район. Открита е също така и тракийска куполна гробница от дялани камъни, която се е издигала в купол с диаметър 5.30 м. През късната античност и средновековието пък най-крупното селище в района е град Левке, разположен на площ от 80 дка. Беловският край е включен в пределите на българската държава по време на властването на хан Крум през 813 г. През цялото средновековие районът около Белово е един от центровете на борба за отстояване на българската държавност и национална независимост.

                Най-ярък пример в това отношение е героичната съпротива, която оказват борещите се в крепостта Раковица срещу турското завоевание от 1378 г. Беловският край, със своите непристъпни планини и гори, съвсем естествено се формира като един от центровете на хайдушкото движение. По време на масовото похамедамчване на българските Родопи през периода 1666-1669 г., тук се подвизават четите на някои от най-легендарните войводи като Секул, Страхил, Сирма и други. От този период е също така и трикорабната базилика с притвор, наос и олтарно пространство. Построена е в разстояние на 7 години – от 1806 до 1813, а през 1844 г. е изографисана от иконописеца Петраки Костович. Също така едно от изключителните произведения на възрожденската епоха е иконостасът, изработен от майстори от Разложко-банската дърворезбарска школа. Що се отнася до това кога възниква град Белово, това става през 1869 г. Прокарването на железопътната линия предопределя и неговото бъдеще. Първоначално е бил селище за работниците на Барон Хирш, който добива дървен материал за строежа на железния път. В резултат на това непрекъснато възникват ханове и складове, а от съседните села, както и от по-далечните краища на България, започнали да прииждат много хора. Хаджи Кузо Хаджиангелов построява първата къща през 1884 г., а неговият пример е последван и от други големци в Белово. Поради бързото разрастване на индустрията в този район и около железопътната гара всички те намират добри условия за поминък. Основите на днешния град са поставени на сегашното място още преди да започне строителството на жп линията Цариброд – Белово от компанията на барон Хирш, като линията е открита за експлоатация през 1873 г.

 

 

 

Етикети:   Градове , България
eXTReMe Tracker